Missie en doelstellingen

Missie (wat)

  • Bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg voor kankerpatiënten.
  • Verpleegkundigen met elkaar en andere zorgverstrekkers werkzaam met kankerpatiënten in contact brengen.
  • Ondersteunen van verpleegkundigen in de uitoefening van de kankerzorg.

Doelstellingen (hoe)

  • Uitwisseling van kennis nationaal en internationaal.
  • Aanbieden van opleidingen en bijscholingen.
  • Samenwerking met instellingen/organisaties die verpleegkundigen opleiden.
  • Gesprekspartner in belangrijke nationale ontwikkelingen met betrekking tot de oncologische discipline.
  • Samenwerking met andere professionals actief binnen de oncologie.
  • Bewerkstelligen van een blijvende erkenning van de wettelijk erkende specialisatie 'verpleegkundige in de oncologie'.
  • Contacten onderhouden en samenwerking met commerciële partners.