Lid worden

Het lidmaatschap kan jaarlijks hernieuwd worden. Kostprijs: € 40 per jaar of € 100 per 3 jaar.

Een student verpleegkunde in opleiding die lid wenst te worden, betaalt  € 40 en krijgt daarna 50 % korting.
De student stuurt zijn of haar studentenkaart door naar het secretariaat van VVRO. Daarna wordt € 20 terug gestort.

Opgepast: niet van toepassing op verpleegkundigen die een brugopleiding volgen.