Protocol voor de verzorging van acute huidreacties tijdens en na radiotherapie

03 June 2021

Ongeveer 50% van de kankerpatiënten zullen radiotherapie ondergaan in de loop van hun ziekte. Radiotherapie is één van de drie pijlers van kankerbehandeling. Het kan als enige therapie gebruikt worden of in combinatie met andere therapieën. 

Radiotherapie maakt gebruik van ioniserende straling om de groei van tumorcellen te controleren of om deze te doden. Dit doet het voornamelijk door het DNA in de cellen te beschadigen.

Ondanks de technologische vooruitgang kan radiotherapie ook de gezonde, omliggende cellen aantasten waardoor neveneffecten kunnen ontstaan.

Een van de (niet-dodelijk) neveneffecten die de laatste tiental jaren veel aandacht kreeg zijn stralingsgeïnduceerde huidreacties. Dit zijn huidreacties die voorkomen tijdens en kort na radiotherapie. We noemen dit Radiation Dermatitis of Radiodermatitis (RD). Ongeveer 95% van de patiënten die bestraald worden zullen een bepaalde graad van huidreactie krijgen.

Een protocol werd uitgewerkt voor de verzorging van acute huidreacties tijdens en na radiotherapie en is nu te raadplegen na inloggen in de bibliotheeksectie van onze website.