Oproep rekrutering interviews interprofessioneel team

11 August 2023

Wij willen graag uw medewerking vragen bij de rekrutering van participanten voor een onderzoek met als titel:

In kaart brengen van barrières, facilitatoren en dynamieken die zorgverleners uit interprofessionele oncologische teams ervaren bij de rolintegratie van verpleegkundig consulenten (VC) en verpleegkundig specialisten (VS) in hun team/organisatie.

Waarom dit project?

Een uitgebreide probleem- en behoefteanalyse bij VC en VS leerde ons dat het werken aan de integratie van hun rol in het team en het uitvoeren van hun professionele activiteiten/rollen vaak een moeizaam en eenzaam proces is.

Het gebrek aan een duidelijke roldefiniëring, het (positieve of negatieve) teamklimaat in interprofessionele teams en (het gebrek aan) coaching en sturing, zijn beïnvloedende factoren in deze eenzame zoektocht. 

Zowel in het interprofessioneel team als in de ruimere organisatie is er nood aan mentoring van VC/VS om de integratie van hun rollen in een interprofessioneel team en zorgorganisatie te vergemakkelijken.

Om de meerwaarde van deze verpleegkundige expertfuncties te garanderen, is het opportuun om ook de andere teamleden en leidinggevenden te betrekken in het mentorprogramma.

Wat doen we in het project?

Samen met verschillende partners ontwikkelen we een Vlaams mentorprogramma voor VC en VS in de oncologie en hematologie.

Dit programma zal zowel inhouden voor VC en VS omvatten met focus op het vorm geven en integreren van hun rollen en verantwoordelijkheden,

als voor interprofessionele teamleden zoals artsen, afdelingsverpleegkundigen, oncopsychologen- en oncodiëtisten etc., en voor leidinggevenden zoals zorgmanagers en hoofdverpleegkundigen.

Op die manier hopen we elk teamlid en leidinggevende vertrouwd te maken met de rollen van een VC en/of VS, met wat hun meerwaarde kan zijn, met hoe ze ingezet kunnen worden in de zorg en met welke aansturing en coaching van deze profielen wenselijk is.

Onze concrete vraag tot medewerking – wie zoeken we:

Om deze informatie te kunnen verzamelen, zoeken wij leden van het interprofessioneel oncologisch team (zoals artsen, afdelingsverpleegkundigen, oncopsychologen- en oncodiëtisten etc), die samenwerken met VC en VS oncologie/hematologie en die willen deelnemen aan een interview.

Dit interview zal ongeveer één uur tijd in beslag nemen.

  • Bent u een VC of VS die werkzaam is binnen oncologie/hematologie, dan mag u deze flyer verspreiden bij de leden van het interprofessioneel team waarmee u samenwerkt en hen warm maken om deel te nemen aan het interview.
  • Bent u iemand die samenwerkt met een VC of VS binnen oncologie/hematologie en wenst u deel te nemen? Dan kan u de QR-code scannen en uw gegevens achterlaten zodat wij u kunnen contacteren om een afspraak in te plannen.