Jonge oncologie verpleegkundigen, laat jullie stem horen!

12 July 2021

Europees is er een netwerk van jonge oncologieverpleegkundigen (Young Cancer Network - EONS) waar Eva Pape van ons bestuur deel van uitmaakt. Jonge oncologieverpleegkundigen zijn verpleegkundigen onder de 35 jaar.

Wat willen we met de VVRO bewerkstelligen:

  • Inventariseren van de problemen en uitdagingen waarmee jonge oncologieverpleegkundigen geconfronteerd worden.
  • Faciliteren van de professionele ontwikkelings-, leer- en netwerkmogelijkheden
  • Organiseren van activiteiten die de professionele ontwikkeling van jonge oncologieverpleegkundigen bevorderen

We willen de jonge oncologieverpleegkundigen van onze organisatie graag een stem geven! Vervolledig deze enquête.