Oproep tot deelname onderzoek in het kader van het behalen van de ‘Master in de verpleeg- en vroedkunde’

14/06/2017 Nieuws andere

Oproep tot deelname onderzoek in het kader van het behalen van de ‘Master in de verpleeg- en vroedkunde’


In het kader van mijn opleiding tot Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde aan de Universiteit van Gent, ontwikkel ik een kennistest voor verpleegkundigen omtrent lange termijn centraal veneuze katheters.
Om de kennistest psychometrisch te kunnen evalueren heb ik een minimum van 400 ingevulde kennistesten nodig. Door verpleegkundigen met verschillende kennisniveaus te bevragen, wordt nagegaan of respondenten met meer kennis ook effectief beter scoren op de kennistest. Er wordt gekeken welke vragen 'goede' vragen zijn en welke te makkelijk of moeilijk worden bevonden.


Het gaat dus niet om een evaluatie van uw kennis, maar louter om een evaluatie van de kennistest zelf om te zien of de kennistest meet wat hij moet meten en daarbij valide en betrouwbaar is. De vragen zijn gericht op de algemeen geldende standaardkennis betreffende open-ended getunnelde katheters en open-ended poortkatheters.


Het staat u volkomen vrij om deel te nemen of niet zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven.


Deze studie biedt geen (financieel) voordeel voor uzelf, maar de bekomen resultaten kunnen leiden tot nieuwe inzichten die relevant kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek in de toekomst.


In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 zal uw persoonlijke levenssfeer gerespecteerd worden. Bij publicaties wordt op geen enkele wijze naar uw persoonlijke gegevens verwezen en zal uw anonimiteit aldus verzekerd zijn.
Door het invullen van de vragenlijst geeft u uw impliciete toestemming tot deelname aan dit onderzoek. Hoewel de kans zeer klein is dat u door het invullen van deze vragenlijst enige schade oploopt, verplicht de wet van 7 mei 2004 (inzake experimenten op de menselijke persoon) ons een foutloze aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.


Het invullen van de vragenlijst zal een vijftiental minuten in beslag nemen.

Klik op de onderstaande link indien u wilt meewerken aan deze masterproef.


https://www.enquetesmaken.com/s/20170505SB&id=fff2773 

Alvast bedankt voor uw tijd,
Stefanie Bekaert


mede namens Prof. Dr. G. Laureys en Verpleegkundig Specialist V. Van de Velde

 

Download deze tekst.

 

Terug naar het overzicht >>